Селюков Георгий Иванович,
Доцент кафедры психиатрии, сексологии и медицинской психологии
Национального медицинского университета, КИЕВ

(044) 468-3554 – кабинет

(067) 209-7455 – мобильный

e-mail: selyukov@kiev.ldc.net ; doctor@zeos.net

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ та НАРКОЛОГІЇ

для студентів 4 курсів всіх факультетів (КМСОНП) – 2013 – ОСЕНЬ

 

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ТЕМА

год

№-заняття

Змістовий модуль I. Загальні питання медичної психології

1.

Медична психологія: визначення, предмет і задачі. Розвиток медичної психології у світі

і на Україні. Психосоматичні і соматопсихічні взаємодії: основні теоретичні концепції. Визначення психічного здоров’я. Критерії ВООЗ.

2

1

2.

Методи психологічного дослідження,  їх роль у психологічній діагностиці

хворих. Принципи побудови комплексного експериментально-психологічного дослідження.

Побудова клінічної бесіди. Техніка проведення клінічної бесіди.

2

3.

Психічна індивідуальність. Методи дослідження відчуття, сприйняття,

уваги, мислення, пам'яті, емоцій. Загальні уявлення про їх порушення. Свідомість, самосвідомість. Стан психічних функцій і хвороба.

2

2

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти медичної психології

4.

Особистість, типологія. Темперамент, характер, інтелект, здібності.

Методи дослідження особистості. Загальні уявлення про розлади особистості.

Визначення акцентуації особистості.

2

5.

Складні ситуації, конфлікти, психічні травми. Конфлікти в медичному середовищі.

Механізми і функції психологічного захисту. Психологічні особливості етапів

діагностичного процесу. Інформування хворого про діагноз.

2

3

6.

Вплив хвороби на психічний стан пацієнта. Хворий та лікувальне середовище.

Взаємини лікар-хворий. Поняття про професійну деформацію. Внутрішня картина хвороби.

Основні типи ставлення до хвороби. Агравація, симуляція, дисимуляція, госпіталізм.

2

7.

Психологічні аспекти клініки терапевтичної спрямованості. Вікові  особливості перебігу

захворювань. Психологічні аспекти хронічної хвороби (туберкульоз, СНІД, онкопатологія,

психічні захворювання). Психосоматичні взаємозв’зки, класифікація психосоматичних

розладiв, принципи їх профілактики. Поняття адаптації та дезадаптації.

2

4

8.

Психологічні аспекти акушерства, гінекології. Проблеми хірургічного

(інструментального) втручання, протезування, трансплантології. Вплив на психіку людини

вроджених та набутих фізичних дефектів. Психологічні аспекти клініки невідкладних станів.

Психологічні аспекти вмирання та смерті. Евтаназія, клонування - юридичні та етичні аспекти.

2

9.

Психологічні аспекти залежної поведінки. Види залежності.

Проблема гендерного насильства на виробництві та в сім”ї.

Суїцидальна поведінка, профілактика і раннє розпізнавання суїцидальних тенденцій.

2

5

10

Психотерапія. Основні методи психотерапії в роботі лікаря загальної практики.

Показання та протипоказання для проведення основних методів психотерапії.

Психотерапевтична корекція ставлення до хвороби. Психологічна допомога у кризових

періодах та жертвам насильства в сім”ї. Психогігієна, психопрофілактика

2

РАЗОМ

20

 

П С И Х І А Т Р І Я

Теми

год

№-заняття

 

Змістовий модуль I. Загальні питання психіатрії

1

Предмет та завдання психіатрії та наркології, історія розвитку. Організація допомоги хворим із психічними порушеннями.  Особливості структури психіатричної  лікарні  й диспансеру. Принципи  догляду за психічно хворими.

2

1

(6)

 

2

Методи психіатричного дослідження. Класифікація психічних розладів, поняття психопатологічного симптому,синдрому та хвороби,регістри  психічних  розладів.Загальні принципи лікування, реабілітації та експертизи психічних захворювань і розладів.

2

 

Змістовий модуль 2.  Загальна психопатологія

 

3

Порушення відчуттів та сприйняття

2

2

(7)

 

4

Порушення мислення та інтелекту

2

 

5

Порушення емоцій

2

3

(8)

 

6

Порушення ефекторної сфери

2

 

7

Порушення пам'яті

1

4

(9)

 

8

Порушення свідомості та самосвідомості

1

 

9

Психопатологічні синдроми, недоумство, типи перебігу

2

 

Змістовий модуль 3.  Ендогенні та поліетіологічні психічні захворювання

 

1.

Шизофренія. Преморбідні прояви. Основні клінічні симптоми. Клінічні форми та варіанти їх перебігу. Лікування хворих на шизофренію. Експертні оцінки.

4

5

(10)

 

2.

Афективні розлади. Клінічні прояви, типи перебігу. Соматизована депресія. Принципи терапії пацієнтів із афективними розладами. Експертні оцінки.

2

6

(11)

 

3.

Епілептична патологія (хвороба, синдром,  реакція). Класифікація, клінічні форми. Епілеп. психози. Лікування, експертні оцінки. Невідкладна допомога при епілептичному статусі.

2

 

Змістовий модуль 4. Органічні (в т.ч. симптоматичні) психічні розлади. Екологічна психіатрія.

 

1.

Загальна характеристика органічних (включаючи симптоматичні) психічних розладів. Психічні порушення у хворих при соматичних, ендокринних та судинних захворюваннях. КУРАЦИЯ-1

4

7

(12)

 

2

Психічні порушення при інфекційних захворюваннях, черепно-мозкових травмах та у наслідок екологічно несприятливих впливів. Психічні порушення у старечому віці. КУРАЦІЯ-2

4

8

(13)

 

Змістовий модуль 5. Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин та залежності від них

 

1.

Проблема залежності. Загальні питання наркології.

Психічні та поведінкові розлади у наслідок вживання алкоголю

4

9

(14)

 

2

Психічні та поведінкові розлади у наслідок вживання наркотичних речовин та речовин, які не внесені в державний перелік наркотичних. Профілактика залежності від ліків.

4

10

(15)

 

Змістовий модуль 6. Психогенні психічні захворювання

 

1.

Визначення поняття психогеній. Етіологія та патогенез психогеній, роль спадковості, набутих факторів, особливостей особистості. Гострі та затяжні реактивні психози. Посттравматичний стресовий розлад

4

11

(16)

 

2.

Невротичні розлади. Етіологія, патогенез, класифікація, лікування та профілактика. Поняття неврозоподібного стану. Соматоформні розлади

4

12

(17)

 

Змістовий модуль 7. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих. Розумова відсталість. Порушення психологічного розвитку та поведінкові розлади у дитячому та підлітковому віці.

 

1

Психопатії та патологічний розвиток особистості. Етіологія, патогенез, клінічні форми. Діагностика та диференційна діагностика, експертизи. Лікувально-корекційні та соціально-реабілітаційні заходи. Психотерапія, психогігієна, психопрофілактика.

4

13

(18)

 

2.

Олігофренія та затримка розвитку. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, диференційна діагностика. Лікувально-корекційні заходи. Профілактика, експертизи. Ранній дитячий аутизм. Гіперкінетичні розлади та розлади соціальної поведінки. Принципи медико-педагогічної корекції, соціальної реабілітації.

4

14

(19)

 

Підсумковий модульний контроль

4

15(20)

 

РАЗОМ

60

 

 

 

Завідувач кафедри психіатрії та наркології, професор                 О.К.Напрєєнко

 __________________________________________________________________________________________________________________________________

Селюков Георгий Иванович,
Доцент кафедры психиатрии, сексологии и медицинской психологии
Национального медицинского университета, КИЕВ

(044) 468-3554 – кабинет

(067) 209-7455 – мобильный

e-mail: selyukov@kiev.ldc.net ; doctor@zeos.net